Skolbal

Copyright Jonas Andersson

Uppklädd för skolbal.