Hillbilly

27072016-L1002041

Gäddede camping.

En kväll i tunnelbanan

25082015-L1001430

Foto av mig på tunnelbanan. Taget av Eric Kim.

Besök i ateljén

01112015-L1001521

I ateljén/verkstaden hos Lars Kleen.

Skolbal

Copyright Jonas Andersson

Uppklädd för skolbal.

Dimma i Stockholm

05022015-05022015-Untitled-6

Skeppsbron, Stockholm 2014

Gatufoto

01112014-L1000717

Götgatsbacken, Stockholm 2014